Hititler

MÖ 1570-650

Hititler
Bu yazımızda Anadolu uygarlıklarının en eskilerinden olan Hititleri anlatıyoruz. İyi okumalar...

MÖ 2. binyılda, bir Hint-Avrupalı boy Anadolu’da Hatti bölgesine yerleşip Hititler adını aldı. MÖ y. 1630’da I. Hattuşili, bölgedeki halkları kendi egemenliği altında birleştirdi. Hitiler, devletlerini, başkent Hattuşa’dan (Boğazköy) tüm Anadolu’ya yaydı. Suriye üzerinde egemenlik kurmak isterken Mısırlılarla çarpışmaya giriştiler. MÖ 1285’teki Kadeş Savaşı’ndan sonra yapılan MÖ 1259 barış antlaşmasıyla Suriye toprakları bölüşüldü. Bu tarihten sonra, Hitit imparatorluğu düşüşe geçti. Saray içerisindeki iktidar mücadeleleri, yetersiz hasat ve kıtlık, imparatorluğun sorunlarını daha da şiddetlendirdi. “Deniz Halkları”nın saldırılarıyla, imparatorluk, neredeyse bir gecede hızla çöktü. Başkent Hattuşa, MÖ y. 1200’de yıkılıp yok edilirken, Güneydoğu Anadolu’daki ve Suriye’nin kuzeyindeki küçük Hitit prenslikleri varlığını sürdürdü. Ama bu prenslikler de, sonradan, MÖ 7. yüzyılda Asurlular tarafından fethedildi.

Krallar ve Savaşçılar

Kadeş Antlaşması

Kadeş Antlaşması'nın yazılı olduğu tablet
I. Hattuşili, MÖ 1570’te Hitit İmparatorluğu’nu kurduktan sonra, hemen Anadolu’yu fethetti. MÖ 1531’de Hurri Mitanni Krallığı tarafından fethedilen Hititler, daha sonra MÖ 1335’te Mitanni Krallığı’nı bozguna uğratarak imparatorluklarını yeniden kurdular. MÖ 1285’te Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş savaşı, II. Ramses ile III. Hattuşili arasındaki yapılan barış antlaşmasıyla Suriye topraklarının bölünmesine yol açtı. Antlaşmaya göre, Mısır, kıtlık ve doğal felaketler sırasında Hititlere tahıl tedarik ederek yardımda bulundu.

Kraliçeler

Büyük bir siyasi nüfuza sahip olan Hitit kraliçeleri yabancı güçlerle diplomatik ilişkiler yürüttüler. Kralların yanında, meclis toplantılarına katıldılar. Dul kaldıklarında da kendi güçlerini ve unvanlarını korudular. Alt sınıftan kadınlar bile nispeten eşit muamele görüyorlardı.

0 yorum:

Yorum Gönder