Akamanışlar Uygarlığı: Bölüm-1

akamanış kralı
Pers imparatorluğu, MÖ 550-480 yılları arasındaki en parlak döneminde, gerek toprak büyüklüğü gerekse kazandığı başarılar açısından o güne dek gelmiş geçmiş imparatorlukları geride bırakmıştı. Merkezi bugünkü İran ve Afganistan'ın önemli bir bölümünü kapsayan bu imparatorluğun sınırları içinde 40 milyon insan yaşamaktaydı . Ülkede ortak yasalar, para ve posta sistemleri uygulanmakta, sulama kanalları ve görkemli kara yolları ülkeyi bir ağ gibi sarmakta, bağnaz olmayan dinleri, birleştirici bir rol oynamaktaydı. MÖ 330'da Büyük İskender, Akamanış sülalesinin gücünü bir süre için kırdı, fakat Perslerin etkinliği Parth ve Sasani imparatorlukları döneminde yeniden arttı ve MS 600 yıllarında Müslüman Arap imparatorluğu kuruluncaya kadar devam etti.

Pers tarihinin başlangıç dönemi 

İran, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü gibidir. Tarihi, MÖ 6000 yıllarına kadar uzanan bu ülkede, 250.000 arkeolojik kazı yeri bulunmaktadır. Bunların 1000 tanesi Persepolis ovasındadır. İran "Ariler ülkesi" anlamına gelen adını MÖ 1500 yıllarında kuzeyden gelen Arilere borçludur. MÖ 549 yılında Büyük Keyhüsrev (Keyhüsrev II), Ari soyundan gelen Medler (bknz. Medler) ile güneydeki Persleri birleştirdi. Pers imparatorluğu böylece kurulmuş oldu.

Antik Çağ'dan Kalma 7 Muhteşem Dekoratif Ürün

İlk çağlarda insanlar sadece yağış, soğuk hava, yabanî hayvanlardan korunma amacı güderek mağaralarda, ağaç kovuklarda kalmış, ancak zamanla marangozluk, inşaatçılık ve sanatın gelişmesiyle doğadaki malzemeleri kullanarak ev inşa etmeye başlamışlardır. Bugün dekoratif ürün olarak bahsetmiş olduğumuz bir çok ürün ilk çağlarda tamamen ya işlevsel amaçla ya da dinsel bir obje olarak oluşturulmuştur. İşte onlardan bazıları:

antik peru
1-Antik Peru'dan kalma toprak su testisi. İşçilik gerçekten muhteşem.

İlk Çağ Savaşları Belgeseli

İlk çağ uygarlıkları arasında yaşanan savaşları anlatan oldukça bilgilendirici bir History Channel belgeseli. İyi Seyirler.

http://tarihvekultur.web.tv/video/bzsnfpta8br

İbraniler - MÖ 1200-322

10 emir
MÖ 2.YY'dan kalma el yazması 10 emir
İbrani sözcüğünün kökeni ve anlamı kesin olarak bilinmiyor. MÖ XIV. yüzyıldan metinlerde rastlanan ve bu sözcüğe benzeyen "Habiru" adının Arabistan çölünün kuzey uçlarında yaşayıp yarı göçebe olan bir soyun adı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Öte yandan İbrani sözcüğünün, Şem'in torunu ve Samilerin atası olan Eber'den geldiğini ileri sürenler de vardır.

İsrail'in on iki kabilesi 

İbraniler başlangıçta göçebeydiler. Dinsel öyküler İbrahim'in, Mısır sınırında bulunan ve daha sonra Filistin adı verilen Kenan'a göçünü anlatıyor. Sonradan İsrail (Tanrı için çalışan) adını alan ve İbrahim'in torunu olan Yakub'un 12 oğlu varmış. Kutsal Kitaplarda sözü edilen 12 İsrail kabilesi işte bu 12 oğlun soyundan gelmişler. Yakub'un oğulları, kardeşleri Yusuf'u köle olarak Mısır'a satmışlar. Kenan'da kıtlık baş gösterince,  Mısırlıların gözüne girmiş (gördüğü rüyalar neticesinde kıtlığı önceden bilmesi nedeniyle) olan Yusuf, babasını ve kardeşlerini yanına çağırıp refah içinde yaşamalarını sağlamış. Uzun bir süre sonra, muhtemelen Sethi I'in krallığı sırasında (yaklaşık MÖ 1309-1291), Yakub'un soyundan gelenler tutsak edilmişler. Onları kölelikten Musa kurtarmış.