Buddha ve Buddhacılık

buda heykeli
Buda Heykeli
MÖ VI. yüzyıldan sonra, Kuzey Hindistan'ın yarı göçebe kabileleri, oligarşiler yada krallık sülaleri tarafından yönetilen yerleşik tarım toplulukları haline geldiler, Böylece, bir toplumsal değişim ve yeni fikirler çağı açılmış oldu. Bu yeni fikirler arasında en önde gelenler ve Hinduizm'in gittikçe sertleşen kast sistemi ile tapınma biçimlerine karşı ortaya çıkanlar, daha sonra Doğu dinlerinin en büyüklerinden biri durumuna giren Buddhacılığın felsefi ve dinsel öğretisini oluşturdu.

Akamanışlar Uygarlığı: Bölüm-2

Yazı dizimizin ilk bölümünü buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. İyi Okumalar.

Dara 'nın hükümdarlık dönemi

Taht kavgasını kazanarak başa geçen Büyük Dara (MÖ 548 - 486), Pers ordusunun en seçkin birliği sayılan Ölümsüz Onbinlerin komutanıydı. Hükümdar olması ile birlikte Pers boyunduruğu altındaki ülkelerde isyanlar çıktı. Dara bunları kısa zamanda bastırdı. Babil'in seçkin vatandaşlarından 3000 tanesini çarmıha gerdirdi. Böylesine büyük bir imparatorlukta bunalımlarla başa çıkmanın güçlüğünü anladığından askeri denetimden vazgeçerek akıllıca bir yönetim düzeni ve örnek sayılan bir imparatorluk sistemi kurdu. Böylece ülke, bir kuşak boyunca sakin ve zengin bir dönem yaşadı. Dara, yurdunda barışı sağlayınca ordularını önce Boğaz üzerinden Tuna ve Volga'ya, sonra da İndus vadisine yöneltti. Pers imparatorluğu büyüklüğünün doruğuna ulaşmıştı.

Tahıl ve hayvancılığa dayanan tarım, ülkenin başlıca geçim kaynağıydı. Kilometrelerce uzanan tüneller yardımıyla yapay sulama uygulanmaktaydı.

Akamanışlar Uygarlığı: Bölüm-1

akamanış kralı
Pers imparatorluğu, MÖ 550-480 yılları arasındaki en parlak döneminde, gerek toprak büyüklüğü gerekse kazandığı başarılar açısından o güne dek gelmiş geçmiş imparatorlukları geride bırakmıştı. Merkezi bugünkü İran ve Afganistan'ın önemli bir bölümünü kapsayan bu imparatorluğun sınırları içinde 40 milyon insan yaşamaktaydı . Ülkede ortak yasalar, para ve posta sistemleri uygulanmakta, sulama kanalları ve görkemli kara yolları ülkeyi bir ağ gibi sarmakta, bağnaz olmayan dinleri, birleştirici bir rol oynamaktaydı. MÖ 330'da Büyük İskender, Akamanış sülalesinin gücünü bir süre için kırdı, fakat Perslerin etkinliği Parth ve Sasani imparatorlukları döneminde yeniden arttı ve MS 600 yıllarında Müslüman Arap imparatorluğu kuruluncaya kadar devam etti.

Pers tarihinin başlangıç dönemi 

İran, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü gibidir. Tarihi, MÖ 6000 yıllarına kadar uzanan bu ülkede, 250.000 arkeolojik kazı yeri bulunmaktadır. Bunların 1000 tanesi Persepolis ovasındadır. İran "Ariler ülkesi" anlamına gelen adını MÖ 1500 yıllarında kuzeyden gelen Arilere borçludur. MÖ 549 yılında Büyük Keyhüsrev (Keyhüsrev II), Ari soyundan gelen Medler (bknz. Medler) ile güneydeki Persleri birleştirdi. Pers imparatorluğu böylece kurulmuş oldu.

Antik Çağ'dan Kalma 7 Muhteşem Dekoratif Ürün

İlk çağlarda insanlar sadece yağış, soğuk hava, yabanî hayvanlardan korunma amacı güderek mağaralarda, ağaç kovuklarda kalmış, ancak zamanla marangozluk, inşaatçılık ve sanatın gelişmesiyle doğadaki malzemeleri kullanarak ev inşa etmeye başlamışlardır. Bugün dekoratif ürün olarak bahsetmiş olduğumuz bir çok ürün ilk çağlarda tamamen ya işlevsel amaçla ya da dinsel bir obje olarak oluşturulmuştur. İşte onlardan bazıları:

antik peru
1-Antik Peru'dan kalma toprak su testisi. İşçilik gerçekten muhteşem.